Flyt i ældrebolig

Læs om hvordan du får tildelt en ældrebolig og se adresserne på de forskellige ældreboliger.

Kan jeg få tildelt en ældrebolig?

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • Nedsat fysisk funktionsevne.
  • Behov for den specielle indretning, som der er i ældreboliger.

Sådan søger du

Søg ældrebolig

Klagemulighed

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Læs pjecen "Ældreboliger i Helsingør Kommune"

Læs kvalitetsstandarder for boligtilbud

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

 

Borgere: Send sikker mail

 

Virksomheder: Send sikker mail

 


Telefontid

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og
13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00