Har du brug for et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold er for dig, som af en eller flere grunde, ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp.

Kan jeg få et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan få hjælp i form af tidsbegrænset ophold, hvis du:

  • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hjem.
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det kan ikke klares i eget hjem.
  • har behov for træningsindsatser efter hospitalsophold, og der er restriktioner i bevægelsesmulighederne, som ikke kan overholdes i eget hjem.

Sådan søger du

Søg et tidsbegrænset ophold

Praktisk information

Varigheden af det tidsbegrænsede ophold er efter behov dog maksimalt tre måneder. Der er pladser til tidsbegrænsede ophold på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og Plejehjemmet Bøgehøjgård.

Læs mere om Helsingør Rehabilitering og Træningscenter

Læs mere om Plejehjemmet Bøgehøjgård

Læs kvalitetsstandarden for dag- og døgntilbud

Der opkræves ikke betaling for husleje ved tidsbegrænset ophold. Der skal betales for kost og husholdningsartikler på tidsbegrænset ophold. Pengene opkræves via girokort eller pension. Prisen er 147,50 kroner pr. døgn (2018 niveau).

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen ved at rette henvendelse til Forebyggelse og Visitation. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Sundtoldvej 2
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39
E-mail: visitatorer@helsingor.dk


Telefontid

Mandag: 9.30-12.00
Tirsdag: 9.30-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 9.30-12.00