Bredbånd

Der er udfordringer med at få bredbånd ud til alle i kommunerne.

Der er en national målsætning om, at hele Danmark minimum skal have adgang til 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020. I Helsingør Kommune er der fortsat en del husstande, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbåndsdækning, og det er noget, som politikerne i Helsingør Byråd er meget opmærksomme på. Etablering af bredbånd er dog som udgangspunkt en statslig eller privat opgave, hvorfor kommunen ikke kan gøre så meget.

Se her på siden, hvilke muligheder der er for at få bedre bredbånd til din husstand.

Læs evt. også EnergistyrelsensGuide til bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Hvad gør Helsingør Kommune?

 • Helsingør Kommune har i 2019 sat 200.000 kr. af til tilskud til bredbåndspuljen for at give støtte til de etablerede projekter.
 • Helsingør Kommune er en del af Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde og samarbejder med andre kommuner om at udvikle fælles retningslinjer for udvikling af den digitale infrastruktur samt at være med til at skabe dialog med telebranchen om bedre bredbånd.
 • Helsingør Kommune har løbende dialog med teleudbydere og gør hele tiden opmærksom på, at der er områder, hvor dækningen er for dårlig og forsøger i samarbejde med branchen at få disse områder dækket.
 • Helsingør Kommune forsøger at udnytte muligheder ved gravearbejde, der alligevel er i gang, til at få udbydere til at grave fiber ned eksempelvis. Som kommune har man følgende muligheder (som Helsingør Kommune allerede udnytter, når det er muligt): 
  • Etablering af tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter.
  • Etablering af tomrør, når det giver mening i forhold til interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
  • Udnyttelse af overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede.

Hvad kan du gøre?

 • Gå i dialog med udbydere for at høre, hvad de kan gøre for at give bedre dækning
 • Gå ind på Tjek dit netfor at se, hvordan bredbåndsdækningen er for dit område og helt ned på adresseniveau. Du kan se hvilket selskab der udbyder bredbånd på din adresse, og hvor hurtig en forbindelse du kan få. Vær opmærksom på, om en mobil løsning kan opfylde dit behov.
 • Lav en sammenslutning af borgere – fx grundejerforeninger eller lignende. Det er en stor fordel at gå sammen med andre fra sit område for på den måde bedre at kunne lægge pres på udbydere. Se mere om at oprette en lokalforening.
 • Søg midler fra bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen er den 30. april 2019 åbnet for ansøgninger om tilskud til bedre bredbånd. Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Puljen for 2019 er på 98,5 mio. kr., derudover er der afsat 3 mio. kr. til Energistyrelsens administration.

Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. På Energistyrelsens hjemmeside findes der masser af informationer om bredbånd, bredbåndsdækning og bredbåndspuljen.

Har en virksomhed problemer med at få en bredbåndsforbindelse med den nødvendige hastighed og kvalitet, kan man fx få inspiration til, hvordan virksomheden kan komme videre og forhåbentlig finde en tilfredsstillende løsning på den udfordring.

Læs om bredbåndspuljen

 

Helsingør Kommunes pulje

Helsingør Kommune har sat 200.000 kr. af til at støtte projekter til at opnå støtte fra bredbåndspuljen.

Sammenslutninger af borgere, som danner projekter til at søge bredbåndspuljen, kan søge medfinansiering fra Helsingør Kommunes pulje for at have større chance for at få del i bredbåndspuljen. En medfinansiering fra kommunen betyder, at totalprisen pr. tilslutning til projektet bliver lavere, som er et af kriterierne for at opnå points. Dette kriterium vægter 10 procent af den samlede score. En medfinansiering fra kommunen tæller IKKE med i den gennemsnitlige egenbetaling.

Helsingør Kommune vil vurdere ansøgningerne ud fra de samme kriterier, som Energistyrelsen vurderer projekter ud fra. Generel information om bredbåndspuljen. Størrelsen på tilskuddet kommer an på, hvor mange projekter der søges medfinansiering til samt størrelsen på projekterne. Hvis Helsingør Kommune vurderer, at et projekt ikke har sandsynlighed for at opnå statsstøtte, vil midlerne blive prioriteret til projekter, der har større sandsynlighed.

For at Helsingør Kommunes midler kan blive udbetalt til projektet, er det et krav, at der opnås støtte fra statens bredbåndspulje.

Send projektbeskrivelse og ansøgning om medfinansiering til chefkonsulent Kristina Andersen kan10@helsingor.dk senest den 18. september 2019 (samtidig med annonceringsfristen). Helsingør Kommune giver tilsagn eller afslag senest 1. oktober i god tid inden ansøgningsfristen for bredbåndspuljen den 23. oktober.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: bid@helsingor.dk