Garage, carport, udhus og overdækket terrasse

Skal du bygge carport, garage, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende skal du anmelde dit byggeri til os.

Læs før du går i gang med garage, carport, udhus eller terrasseoverdækning

Du skal altid oplyse om bygningen, så kommunen kan registrere den i BBR.

For fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse

Du skal anmelde byggeriet, når det er over 35 m² og under 50 m² i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus eller sommerhus. Har du i forvejen byggeri af denne type, skal arealet lægges sammen med arealet for den kommende bygning, og får du i alt over 35 m², skal du også anmelde det.

For rækkehuse

Når din carport eller lignende småbygning er over 20 m² og under 50 m² i tilknytning til rækkehuse - så skal du anmelde det.

I begge tilfælde gælder det, at bliver det samlede areal af småbygningerne over 50 m², så skal du søge om byggetilladelse. 

Se hvilke tegninger, du skal sende med, når du anmelder dit byggeri.

Anmeld byggeri på Byg og Miljø

Før du går i gang

Du skal undersøge om, der er en lokalplan eller en byplanvedtægt for dit område. Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, kan du søge om dispensation. Det forlænger svartiden, og byggeriet må ikke begynde før, der er truffet en afgørelse.

En anmeldelse skal indeholde oplysning om anvendelse, materialer og konstruktioner. Du skal også oplyse, om der er deklarationer om fx byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger , som skal være målfaste og forsynet med målangivelser og koter:

  • situationsplan
  • plantegning
  • snit med materialebeskrivelse
  • facadetegninger.

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag. Det kan være en god ide at få en rådgiver, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen, og som kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.

Kommunen har to uger til at reagere på din anmeldelse. Inden for de to uger får du enten en meddelelse om, at du kan gå i gang eller et brev om, at kommunen skal bruge flere oplysninger.


Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk