Zoneinddelingen - hvad og hvorfor?

Læs om hvorfor og hvordan landet er inddelt i zoner.

Siden "zoneloven" blev indført i 1970 har landet været opdelt i zoner:

  • Byzone
  • Sommerhuszone
  • Landzone

Læs om zoneinddelingen og landzoneadministration

Formål med zoneinddeling

Formålet var og er, at sikre samlede bydannelser med tilhørende erhvervsområder, samt at reservere særlige arealer til sommerhuse.
Mens landzonen var og er til landbrug.

Skarp grænse mellem by og land

Opdelingen betyder, at vi dag stadig har en klar grænse mellem byerne og landbrugslandet.

Vi kan på grund af de forholdsvis ubebyggede flader læse bosættelses- og kulturhistorien i landskabet. Blandt andet gennem træk som diger, husmandssteder, gravhøje osv.

I Helsingør Kommune, som er opland til hovedstaden, har vi fine uforstyrrede landskaber, skønt der igennem tiden har været betydeligt tryk på arealressourcen.

Læs om overordnet planlægning

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk