Klageadgang

Vi skal offentliggøre landzonetilladelser med en klageperiode på 4 uger.

Se nylige landzonetilladelser

Enhver med retlig interesse i afgørelserne kan klage over dem.

Det vil sige, at du som ejer eller ansøger kan klage og at naboer og foreninger med landskabs- og naturbevarende formål samt andre myndigheder også er klageberettigede.

Eventuel klage skal indtastes i og sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.

Modtager vi en klage, skal Planklagenævnet afgøre om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse.

Klagebehandling

Klagenævnet giver ansøger besked, hvis der bliver klaget. Nævnet videresender også klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Ansøger og klager får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Planklagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget rettidigt.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. 

Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning.

Spørgsmål om afgørelser og klageadgang kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk