Landzonetilladelse nødvendig?

Se, hvad der kræver landzonetilladelse, og hvad der er undtaget fra krav om landzonetilladelse.

Projekter, som ikke har med landbrug at gøre kræver landzonetilladelse (planlovens § 35 stk. 1).

Landbrugsbygninger kræver derimod ikke landzonetilladelse (planlovens § 36 stk. 1 nr. 3), men byggetilladelse er nødvendig.

Se, hvad du skal tænke på, når du søger om landbrugsbygninger.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan uden landzonetilladelse ombygges til en ekstra bolig og til visse former for erhverv.

Se hvad du må bruge overflødiggjorte landbrugsbygninger til, og hvordan du "anmelder". 

Se om dit projekt kræver dispensation, og om din ejendom er lokalplanlagt. 


Se informationer på kort
Dialog og afklaring

Tag gerne en indledende snak med os om dit projekt og omgivelserne. Projektet behøver blot at være en skitse.

Det kan også være at dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner (§§ 15-19) eller Biotop beskyttelsen (§ 3) er nødvendige. Hvis du bor i en fredning, vil dispensation oftest også være nødvendig (§ 50).

Vi betragter udstykning, byggeri og ændrede anvendelser som forhold, der skal falde i hak i sammenhængende planer for den enkelte ejendom.

Bor du i en landsby, kan din ejendom også være omfattet af en landzonelokalplan. Lokalplaner regulerer byggeri og anvendelser i detaljen.

Send mail til Center for By, Land og Vand