Nabohøring

Nabohøring er lovpligtig forud for landzonetilladelser. Høringsperioden er 14 dage.

Ansøgninger om udstykning, byggeri eller andet, som kræver landzonetilladelse skal vi sende i nabohøring. Naboerne har to uger til at sende Helsingør Kommune bemærkninger.

Modtager vi bemærkninger, sendes de til dig som ansøger, så du kan kommentere naboernes input, inden vi træffer en afgørelse.

Formålet med nabohøringerne er, at få kendskab til lokale forhold, inden der træffes en afgørelse. Høringerne indeholder ofte oplysninger som Helsingør Kommune ikke selv ligger inde med og bemærkningerne er vejledende for os.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk