Før du går i gang med enfamiliehus og tilbygning

Undersøg planer og bestemmelser for din ejendom før du går i gang med dit projekt, så er vejen til tilladelsen lettere.

Du og din rådgiver finder her en tjekliste med alle de forhold, I skal undersøge før I går i gang med byggeprojektet og søger om byggetilladelse

 

Søg om byggetilladelse på Byg og Miljø

Hvilken del af kommuneplanen er min ejendom omfattet af?

Er min ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?

Du finder oplysningerne på Helsingørkortet eller ved at henvende dig til Center for By, Land og Vand.

Er der tinglyste dokumenter på min ejendom?

Du finder oplysningerne i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Strider byggeriet imod bygningsreglementet?

Se i Bygningsreglement 2010 om dit byggeri overholder kravene.

Overholder byggeriet bygningsreglementets afsnit 3-8?

Du eller din rådgiver har som ansøger det fulde ansvar for, at afsnit 3-8 er overholdt og det fornødne materiale bliver indsendt til Helsingør Kommune. Du har mulighed og ansvar for at søge om de fornødne dispensationer fra
afsnit 3-8.

Har alle ejere af ejendommen underskrevet ansøgningsskemaet?

Det er vigtigt, at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt.

Opfylder mit projekt kravene til tegningsmaterialet?

Klik på højreboksen "tegninger"

Er der offentligt kloakeret eller skal jeg søge om nedsivningstilladelse?

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet skal spildevand afledes på anden vis (fx ved nedsivning).

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

 

Få mere at vide om kloakforhold hosForsyning Helsingør

 

Skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

Se Byggelovens § 25 A eller ring til Center for By, Land og Vand, hvis du er i tvivl.

Hvordan skal huset opvarmes?

Du skal ved ansøgningen oplyse hvordan dit hus opvarmes fx fjernvarme, naturgas, oliefyr, jordvarmeanlæg, varmepumpe og lignende.


Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk