Er min ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?

Du finder oplysningerne på Helsingørkortet eller ved at henvende dig til Center for By, Land og Vand.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk