Overholder byggeriet bygningsreglementets afsnit 3-8?

Du eller din rådgiver har som ansøger det fulde ansvar for, at afsnit 3-8 er overholdt og det fornødne materiale bliver indsendt til Helsingør Kommune. Du har mulighed og ansvar for at søge om de fornødne dispensationer fra
afsnit 3-8.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk