Garage, carport, udhus og overdækket terrasse

Skal du bygge en garage, carport eller udhus skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser.

Inden du går i gang med dit byggeri, skal du sætte dig ind reglerne.

Undersøg om byggeriet strider mod nogle regler og undersøg om, du overhovedet skal søge om byggeriet.

Man skal ALTID søge, hvis de samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 kvadratmeter. Dvs. det samlede areal af alle småbygningerne.

Man skal ALTID søge, hvis byggeriet strider mod reglerne, og der kræves en dispensation.

Inden du går i gang med din byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til cirka 30 minutter og mødet er GRATIS. Byggesagsbehandleren kan hjælpe dig med at komme godt fra start.

Du skal dog altid fortælle os om bygningen, så vi kan registrere den i BBR. 

Ansøg om tilladelse på Byg og Miljø 

Før du går i gang

Du skal undersøge, om der er en lokalplan eller byplanvedtægt for dit område.

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger, som skal være målfaste og forsynet med mål:

  • Situationsplan
  • Plantegning
  • Snittegning med materialebeskrivelse
  • Facadetegninger

Når Helsingør Kommune har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag.

Det kan være en god ide at få en rådgiver, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.

Hvis byggeriet er i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, SKAL du søge om dispensation.

Du skal vide :

  • At det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt.
  • At det ikke er sikkert, at du får en godkendelse.
  • At byggeriet ikke må begynde, før der er truffet en afgørelse


Har du et hurtigt spørgsmål?

Du kan ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

HelsingørBot

Spørg om privat byggeri:

Åbn HelsingørBot og start en dialog

Sådan virker HelsingørBot
Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog
Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejledning til tegningsmateriale

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk