Garage, carport, udhus og overdækket terrasse

Skal du bygge en garage, carport eller udhus skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser.

Før du går i gang

Du skal undersøge, om der er en lokalplan eller byplanvedtægt for dit område.

Om byggetilladelse og BBR

Man skal altid søge om byggetilladelse hvis de samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 kvadratmeter. Det vil sige det samlede areal af alle småbygningerne.

Man skal altid søge om byggetilladelse, hvis byggeriet strider mod reglerne, og der kræves en dispensation.

Du skal dog altid fortælle os om bygningen, så vi kan registrere den i BBR. 

Når du søger om byggetilladelse

Du skal beskrive det byggearbejde, du ønsker at udføre, og oplyse om bebyggelsesprocent, anvendelse, materialer og konstruktioner. Du skal også oplyse, om der er deklarationer som fx byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.

Ansøg om tilladelse på Byg og Miljø 

Send de nødvendige tegninger og oplysninger med

Sammen med ansøgningen skal du sende følgende tegninger, som skal være i målestoksforhold, målfaste og forsynet med målangivelser og koter:

  • Situationsplan.
  • Plantegning.
  • Facadetegninger med højdeangivelser.

 

En rådgiver kan hjælpe dig

Det kan være en god ide at få en rådgiver, arkitekt, ingeniør eller konstruktør som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen. Rådgiveren kan også hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.

Reglerne for byggeri findes i Bygningsreglementet 2018

Har du et hurtigt spørgsmål?

Du kan ringe til vores byggesagsbehandlervagt på telefon 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Book en byggesagsbehandler

Hvis du har et hurtigt spørgsmål kan du ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

-------------------------------------

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog
Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejledning til tegningsmateriale
Digitalt kort over Helsingør

For at få oplysninger om hvad der gælder for netop din ejendom, skal du søge på din adresse og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen.

Helsingør kort
Søg i Ejendomsarkivet

I det elektroniske Ejendomsarkiv kan du finde:

Bygningstegninger, tidligere byggetilladelser og anmeldelser, oplysninger om olietanke og visse miljøsager på ejendomme i Helsingør Kommune

Gå til ejendomsarkivet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk