Garage, carport, udhus og overdækket terrasse

Skal du bygge en garage, carport eller udhus mv., skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser.

Inden du går igang med dit byggeri skal du sætte dig ind i reglerne.

Undersøg om byggeriet strider mod nogle regler og undersøg om du overhovedet skal søge om byggeriet.

Man skal ALTID søge hvis, det samlede areal af småbygninger (f.eks garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50m²

(dvs. det samlede areal af ALLE småbygningerne ). 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning som du kan hente og læse.  Du kan hente vejledningen på denne side.

Man skal ALTID søge hvis byggeriet strider mod reglerne og der kræves en dispensation.

Læs før du går i gang med garage, carport, udhus eller terrasseoverdækning

Inden du går i gang med at skrive din byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til ca. 30 minutter - og mødet er GRATIS. Byggesagsbehandleren kan hjælpe dig med at komme godt fra start.

Du skal dog altid oplyse om bygningen, så kommunen kan registrere den i BBR.

Ansøg om tilladelse på Byg og Miljø

Før du går i gang

Du skal undersøge om, der er en lokalplan eller en byplanvedtægt for dit område og overholde reglerne. 

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger , som skal være målfaste og forsynet med mål:

  • situationsplan
  • plantegning
  • snit med materialebeskrivelse
  • facadetegninger.

Se hvilke tegninger, du skal sende med, når du ansøger byggeri.

Når kommunen har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag. Det kan være en god ide at få en rådgiver, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen, og som kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.

Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, SKAL du søge om dispensation.

Du skal vide:

- at det forlænger svartiden væsentligt

- at det ikke er sikkert, at du får en godkendelse

- at byggeriet ikke må begynde før, der er truffet en afgørelse.


Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk