Før du går i gang med garage, carport, udhus og terrasseoverdækning

Undersøg relevante planer og bestemmelser for din ejendom før du går i gang med dit projekt, det gør vejen til tilladelse lettere.

Du og din rådgiver finder her en tjekliste med alle de forhold, I skal undersøge før I går i gang med byggeprojektet og anmelder eller søger om tilladelse til byggeriet. Se også, hvilke tegninger, I skal sende med. 

Ansøg online på Byg & Miljø

Er min ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?

Det er vigtigt, at du kender den lokalplan, der gælder for dit område, hvis der er en. Lokalplanen kan indeholde bestemmelser om byggelinjer, du

Du finder oplysningerne på Helsingørkortet eller ved at henvende dig til Center for By, Land og Vand.


Find en lokalplan

 

skriv og Spørg i Center for By, Land og vand

Er der tinglyste deklarationer på min ejendom?

Du finder oplysningerne i ejendommens tingbog på tinglysning.dk

Strider byggeriet imod bygningsreglementet?

Se i Bygningsreglement 2010 om dit byggeri overholder kravene.

Har alle ejere af ejendommen underskrevet ansøgningsskemaet?

Det er vigtigt at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt.

Skal din overkørsel ændres eller ønsker du en ny overkørsel?

Når du opfører garage eller carport kan det være at din overkørsel ændres eller at du ønsker en ny overkørsel. Det skal du anmelde til Center for By, Land og Vand. 

Læs vejledning vedrørende overkørsler

 

Opfylder mit projekt kravene til tegninger?

Se krav til tegninger i højreboksen.


Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejledning til tegningsmateriale
Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk