Når du vil bygge

Undersøg relevante planer og bestemmelser for ejendommen før du går i gang med dit projekt. Det gør vejen til tilladelse lettere. Book en forhåndsdialog.

Noget byggeri kræver byggetilladelse, mens andet kan opføres uden tilladelse. Det er derfor vigtigt, at du undersøger reglerne, inden du går i gang. Det er ofte en god ide at kontakte en byggerådgiver, når man planlægger byggeri, da det er dit ansvar, at reglerne overholdes.

Man kan firkantet sige, at al byggeri i Danmark er underlagt tre grupper af regler.

 1. De landsdækkende regler.
  Byggeloven og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er typisk det regelsæt, man bruger mest i byggeprojekter. 
 1. De lokale regler.
  Dette er regler, som typisk gælder for et begrænset område i kommunen fx en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, beskyttet natur eller lignende. Hvis de lokale regler ikke stemmer overens med de landsdækkende regler, er det typisk de lokale regler, som gælder. 
 1. De private eller offentlige servituter/deklarationer.
  Dette er ofte begrænset til få grunde og matrikler. Du skal søge på Tinglysningen for, at se hvad der gælder for din ejendom. Dem der "bestemmer" i en servitut/deklaration, er de påtaleberettiget. De står oftest nævnt til sidst i servitutten/deklarationen.


Et nyt byggeri kan virke voldsomt på omgivelserne. Derfor anbefaler vi, at du taler med dine naboer om dine byggeplaner. Det fremmer det gode naboskab.

Send din ansøgning via Byg og Miljø

Har du et hurtigt spørgsmål?

Du kan ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

Før du går i gang med din garage, carport, udhus og terrasseoverdækning

Skal du bygge en garage, carport, udhus eller terrasseoverdækning, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser. Du skal dog altid oplyse om bygningen, så kommunen kan registrere den i BBR.

Inden du går i gang med din byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til cirka 30 minutter - og mødet er gratis. Byggesagsbehandleren kan hjælpe dig med at komme godt fra start.

Man skal altid søge, hvis det samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 m². Det vil sige det samlede areal af samtlige småbygninger på din grund. 

Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, skal du søge om dispensation. Du skal vide at:

 • At det forlænger svartiden væsentligt.
 • At det ikke er sikkert, at du får en godkendelse.
 • At byggeriet ikke må begynde før, der er truffet en afgørelse.

Hvordan skal huset opvarmes?

Du skal ved ansøgningen oplyse, hvordan dit hus opvarmes fx fjernvarme, naturgas, oliefyr, jordvarmeanlæg, varmepumpe og lignende.

Skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

Se Byggelovens § 25 A eller ring til Center for By, Land og Vand, hvis du er i tvivl.

Er der offentligt kloakeret eller skal jeg søge om nedsivningstilladelse?

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis (fx ved nedsivning).

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

 Få mere at vide om kloakforhold hos Forsyning Helsingør

Opfylder mit projekt kravene til tegningsmaterialet?

Klik på højreboksen "Tegninger"

Har alle ejere af ejendommen underskrevet ansøgningsskemaet?

Det er vigtigt, at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt.

Overholder byggeriet bygningsreglementets afsnit 3-8?

Du eller din rådgiver har som ansøger det fulde ansvar for, at afsnit 3-8 er overholdt og det fornødne materiale bliver indsendt til Helsingør Kommune. Du har mulighed og ansvar for at søge om de fornødne dispensationer fra afsnit 3-8.

Strider byggeriet imod bygningsreglementet?

Se i Bygningsreglement 2015, om dit byggeri overholder kravene. 

Er der tinglyste dokumenter på min ejendom?

Du finder oplysningerne i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Er min ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?

Du finder oplysningerne på Helsingørkortet eller ved at henvende dig til Center for By, Land og Vand.

I det digitale kort skal du søge din adresse frem og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen. 

På Helsingørkortet finder du vejledning  til søgning og øvrige funktioner.

Hvilken del af kommuneplanen er min ejendom omfattet af?

HelsingørBot

Spørg om privat byggeri:

Åbn HelsingørBot og start en dialog

Sådan virker HelsingørBot
Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog
Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejleding til tegningsmateriale
Digitalt kort over Helsingør

For at få oplysninger om hvad der gælder for netop din ejendom, skal du søge på din adresse og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen.

Helsingør kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk