Når du vil bygge

Noget byggeri kræver byggetilladelse og noget kan opføres uden tilladelse.

Det er dit ansvar at undersøge reglerne og det er ofte en god ide at kontakte en byggerådgiver når man planlægger byggeri.

ANSØG OM BYGGETILLADELSE

 Man kan firkantet sige, at al byggeri i danmark er underlagt tre grupper regler.

1. De landsdækkende regler -  planloven, byggeloven og bygningsreglementet. Bygningsreglementet er typisk det regelsæt man mest bruger i byggeprojekter.

2. De lokale regler - dette er regler som typisk gælder for et begrænset område i kommunen -  lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner eller lignende.

3. De private eller offentlige servituter/deklarationer - Dette er ofte begrænset til få grunde og matrikler - søg på  Tinglysningen

 Når du søger skal du bruge selvbetjeningløsningen, Byg og Miljø.


Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejleding til tegningsmateriale
Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk