Når du vil bygge

Undersøg reglerne før du går i gang med dit projekt. Det gør vejen til tilladelse lettere.

Det er vigtigt, at du undersøger reglerne, inden du starter byggeriet. Det er ofte en god ide at kontakte en byggerådgiver, når du planlægger dit byggeri. Det er nemlig dit ansvar, at reglerne overholdes. Vi anbefaler også, at du booker en byggesagsbehandler til en forhåndsdialog.

Det kan  være svært at gennemskue hele processen. Derfor har vi udarbejdet en brochure som kan give dig et bedre overblik.

Brochure: Kom godt i gang med dit byggeprojekt

Når du er klar til at ansøge om byggetilladelse, skal du sende dit projekt til os gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Send din ansøgning via Byg og Miljø

Tal med din nabo

Et nyt byggeri kan virke voldsomt på omgivelserne. Derfor anbefaler vi, at du tidligt i processen taler med dine naboer om dine byggeplaner. Det fremmer det gode naboskab.

Har du et hurtigt spørgsmål?

Du kan ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

 

Der er tre grupper af regler for byggeri

Man kan firkantet sige, at al byggeri i Danmark er underlagt tre grupper af regler.

  1. De landsdækkende regler.
    Byggeloven og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er typisk det regelsæt, man bruger mest i byggeprojekter. Se i Bygningsreglement 2018, om dit byggeri overholder kravene. 

  2. De lokale regler.
    Dette er regler, som typisk gælder for et begrænset område i kommunen fx en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, beskyttet natur eller lignende. Hvis de lokale regler ikke stemmer overens med de landsdækkende regler, er det typisk de lokale regler, som gælder.  
  1. De private eller offentlige servitutter/deklarationer.
    Dette er ofte begrænset til få grunde og matrikler. Du skal søge på tinglysningen for, at se hvad der gælder for din ejendom. Dem der "bestemmer" i en servitut/deklaration, er de påtaleberettiget. De står oftest nævnt til sidst i servitutten/deklarationen.

 

Er min ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt?

Du finder oplysningerne på Helsingørkortet eller ved at henvende dig til Center for By, Land og Vand.

I det digitale kort skal du søge din adresse frem og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen. 

På Helsingørkortet finder du vejledning  til søgning og øvrige funktioner.

Har alle ejere af ejendommen underskrevet ansøgningsskemaet?

Det er vigtigt, at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt.

Skal der tegnes en byggeskadeforsikring?

Se Byggelovens § 25 A eller ring til Center for By, Land og Vand, hvis du er i tvivl.

Er der tinglyste dokumenter på min ejendom?

Du finder oplysningerne i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Byggesagsgebyrer

Helsingør Kommune opkræver ikke gebyr for byggesagsbehandling. Beslutningen er en del af kommunens ønske om at give borgerne, virksomhederne og de professionelle rådgivere en enkel og gennemskuelig service i byggesagsbehandlingen.

Hvordan skal huset opvarmes?

Du skal ved ansøgningen oplyse, hvordan dit hus opvarmes fx fjernvarme, naturgas, oliefyr, jordvarmeanlæg, varmepumpe og lignende.

Før du går i gang med din garage, carport, udhus og terrasseoverdækning

Skal du bygge en garage, carport, udhus eller terrasseoverdækning, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser. Du skal dog altid oplyse om bygningen, så kommunen kan registrere den i BBR.

Man skal altid søge, hvis det samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 m². Det vil sige det samlede areal af samtlige småbygninger på din grund. 

Er der offentligt kloakeret eller skal jeg søge om nedsivningstilladelse?

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis (fx ved nedsivning).

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

 Få mere at vide om kloakforhold hos Forsyning Helsingør

Hvilken del af kommuneplanen er min ejendom omfattet af?

Den gældende kommuneplan er fra 2019. 

Du finder også et digitalt kort, hvor du kan søge din adresse frem og se hvordan din ejendom er omfattet af kommuneplanen. 

Læs om kommuneplan

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Book en byggesagsbehandler

Hvis du har et hurtigt spørgsmål kan du ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

-------------------------------------

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.
OBS. Pga. Covid-19 situationen kan
forhåndsdialoger kun foregå via Skype eller telefonisk i øjeblikket.

Book din forhåndsdialog
Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejleding til tegningsmateriale
Digitalt kort over Helsingør

For at få oplysninger om hvad der gælder for netop din ejendom, skal du søge på din adresse og aktivere de forskellige "lag" i venstremenuen.

Helsingør kort
Søg i Ejendomsarkivet

I det elektroniske Ejendomsarkiv kan du finde:

Bygningstegninger, tidligere byggetilladelser og anmeldelser, oplysninger om olietanke og visse miljøsager på ejendomme i Helsingør Kommune

Gå til ejendomsarkivet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk