Der er tre grupper af regler for byggeri

Man kan firkantet sige, at al byggeri i Danmark er underlagt tre grupper af regler.

  1. De landsdækkende regler.
    Byggeloven og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er typisk det regelsæt, man bruger mest i byggeprojekter. Se i Bygningsreglement 2018, om dit byggeri overholder kravene. 

  2. De lokale regler.
    Dette er regler, som typisk gælder for et begrænset område i kommunen fx en lokalplan, byggelinjer og beskyttelseszoner, beskyttet natur eller lignende. Hvis de lokale regler ikke stemmer overens med de landsdækkende regler, er det typisk de lokale regler, som gælder.  
  1. De private eller offentlige servituter/deklarationer.
    Dette er ofte begrænset til få grunde og matrikler. Du skal søge på tinglysningen for, at se hvad der gælder for din ejendom. Dem der "bestemmer" i en servitut/deklaration, er de påtaleberettiget. De står oftest nævnt til sidst i servitutten/deklarationen.

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk