Er der offentligt kloakeret eller skal jeg søge om nedsivningtilladelse?

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis (fx ved nedsivning).

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

 Få mere at vide om kloakforhold hos Forsyning Helsingør

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk