Er der tinglyste dokumenter på min ejendom?

Du finder oplysningerne i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk