Før du går i gang med din garage, carport, udhus og terrasseoverdækning

Skal du bygge en garage, carport, udhus eller terrasseoverdækning, skal du i de fleste tilfælde ansøge om det - der er dog visse undtagelser. Du skal dog altid oplyse om bygningen, så kommunen kan registrere den i BBR.

Man skal altid søge, hvis det samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 m². Det vil sige det samlede areal af samtlige småbygninger på din grund.