Har alle ejere af ejendommen underskrevet ansøgningsskemaet?

Det er vigtigt, at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk