Sagsbehandlingstider ved byggeri

Kommunens sagsbehandlings tid regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra dig.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue, hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført de nødvendige tegninger.

Se nødvendige tegninger til fx nyt enfamiliehus

Sagsbehandlingstider

En stor tilgang af sager om enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og tilbygninger betyder, at der desværre går længere tid, før vi kan begynde sagsbehandlingen af din sag.

Vi balancerer hensynet til at få færdiggjort igangværende sager og samtidigt komme i gang med behandling af nye sager. I øjeblikket prioriterer vi nybyggeri og tilbygninger forud for andre sager. Vi beklager ventetiden, og tager naturligvis fat på din sag, så snart vi kan.

Når du søger om lovliggørelse, dispensation, eller hvis Helsingør Kommune skal foretage en helhedsvurdering, går der ofte lang tid, før du får din afgørelse bl.a. fordi, andre myndigheder eller naboer måske skal have mulighed for at udtale sig. Det samme gør sig gældende ved klagesager.

Pris

Helsingør Kommune har ikke gebyrer for byggesagsbehandling. Beslutningen er en del af kommunens ønske om at give borgerne, virksomhederne og de professionelle rådgivere en enkel og gennemskuelig service i byggesagsbehandlingen.

Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog
HelsingørBot

Spørg om privat byggeri:

Åbn HelsingørBot og start en dialog

Sådan virker HelsingørBot

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk