Sagsbehandlingstider ved byggeri

Kommunens sagsbehandlings tid regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra dig.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført det nødvendige tegningsmateriale

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om du fra starten har sendt alt det nødvendige materiale til sagens afgørelse med i din ansøgning til kommunen.

Se nødvendige tegninger til fx nyt enfamiliehus

For enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil går der normalt op til 12 uger, fra vi har alle de nødvendige oplysninger, til du får din afgørelse.

Når du søger dispensation eller hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, går der ofte længere tid, før du får din afgørelse bl.a. fordi, andre myndigheder eller naboer måske skal have mulighed for at udtale sig.

Pris

Helsingør Kommune har ikke gebyrer for byggesagsbehandling. Beslutningen er en del af kommunens ønske om at give borgerne, virksomhederne og de professionelle rådgivere en enkel og gennemskuelig service i byggesagsbehandlingen.


Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, da det kan betyde, at du får din tilladelse hurtigt.
Se videoguiden. Opstår der problemer med den digitale booking, kan du gennemføre bookingen via telefon 49 28 28 28.

Se videoguide - book en byggesagsbehandler

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk