Sommerhus og tilbygning

Når du vil bygge et sommerhus, bygge til eller om i dit sommerhus, skal du søge om byggetilladelse hos Helsingør Kommune gennem Byg og Miljø

Gå til Byg og Miljø

Når du søger om byggetilladelse

Du skal beskrive det byggearbejde, du ønsker at udføre, og oplyse om bebyggelsesprocent, anvendelse, materialer, konstruktioner og eventuelt om opvarmningsform. Du skal også oplyse, om der er deklarationer om fx byggelinjer på din ejendom – det kan du undersøge på tinglysning.dk.

Send de nødvendige tegninger og oplysninger med

Sammen med ansøgningen skal du indsende følgende tegninger, som skal være i målestoksforhold, målfaste og forsynet med målangivelser og koter:

  • Situationsplan.
  • Plantegning.
  • Facadetegninger med højdeangivelser.
  • Eventuel ansøgning om nedsivning eller jordvarme.

En rådgiver kan hjælpe dig

Når Helsingør Kommune har alle de nødvendige oplysninger, behandler vi din sag. Det kan være en god ide at få en professionel rådgiver, arkitekt, ingeniør eller konstruktør, som påtager sig opgaven med at sikre, at byggeriet lever op til lovgivningen, og som kan hjælpe dig med at udarbejde det nødvendige materiale.

Husk at sende jeres "Teknisk erklæring"

Når du færdigmelder byggeriet, skal du eller din rådgiver underskrive og indsende en teknisk erklæring om, at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt den nødvendige dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.

Teknisk erklæring

Har du et hurtigt spørgsmål?

Du kan ringe til vores byggesagsbehandlervagt på tlf: 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

Book en byggesagsbehandler

Tag en forhåndsdialog med os, inden du sender en byggeansøgning, så din ansøgning bliver så god som mulig.

Book din forhåndsdialog
HelsingørBot

Spørg om privat byggeri:

Åbn HelsingørBot og start en dialog

Sådan virker HelsingørBot
Tegninger

Det er vigtigt, at du sender korrekte tegninger og oplysninger med fra starten. Så får du hurtigere din afgørelse.

Se vejledning til tegningsmateriale

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk