Er der offentligt kloakeret eller skal jeg søge om nedsivningstilladelse?

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet skal spildevand afledes på anden vis (fx ved nedsivning).

Læs om tilslutning til kloak i Helsingør Kommune

Du kan få mere at vide hos Forsyning HelsingørCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk