Overholder byggeriet bygningsreglementets kapitel 3-8?

Du eller din rådgiver har som ansøger det fulde ansvar for, at kapitel 3-8 er overholdt og at det fornødne materiale bliver indsendt til kommunen. Du har mulighed og ansvar for at søge om dispensationer fra kapitel 3-8.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk