Ombygning af tage

Læs om regler og retningslinjer ved ombygning af tage.

Retningslinjer for administration

Taghældning skal være 35-50 grader med rygning så vidt mulig i midten, på mindre udhuse kan hældningen være lavere og udføres med ensidigt fald. Taghældning skal være 35-50 grader med rygning så vidt mulig i midten, på mindre udhuse kan hældningen være lavere og udføres med ensidigt fald. Bygninger med mansardtag, der typisk har en taghældning på 70-75 grader, kan bibeholde denne.

Begrundelse

Erfaringerne viser, at tage med lavere hældning ikke kommer så hurtigt af med regnvand og sne og på længere sigt kan blive utætte. Erfaringerne viser, at tage med lavere hældning ikke kommer så hurtigt af med regnvand og sne og på længere sigt kan blive utætte.

Retningslinjer for administration

Til tagbelægning skal der anvendes danske røde vingetegl af størrelse »gammel dansk model«.

Begrundelse

Røde vingetegl er typisk for dansk bygningstradition. Denne tradition er heldigvis også den fremherskende på tagene i Helsingør. At teglen skal være dansk skyldes, at farven på tagsten fra andre lande har en helt anden nuance der i dag bliver hurtigt algebegroet.

Retningslinjer for administration

Bygninger bygget med naturskifertag kan fortsat anvende naturskifer.

Begrundelse

Eternitskifer har begrænset levetid og styrke i forhold til naturskifer.

Retningslinjer for administration

Tagrygningen og grater skal lægges i mørtel. Begrundelse Ved at lægge rygningen i mørtel bliver taget en helhed. Røde vingetegl er typisk for dansk bygningstradition. Denne tradition er også den fremherskende på tagene i Helsingør. Retningslinjer for administration På mindre udhuse kan sort tagpap anvendes.

Begrundelse

Tage af tagpap giver huset et lettere udtryk.

Retningslinjer for administration

Solfangere og solcellepaneler på tagfladerne kan normalt ikke godkendes.

Begrundelse

Solfangere og solcellepaneler har som regel en reflekterende overflade der opdeler tag- fladen i mindre enheder i modsætning til ubrudte tagflader der nemmere fremstår som en harmonisk helhed.

Retningslinjer for administration

Bygninger bygget med naturskifertag kan fortsat anvende naturskifer.

Begrundelse

Eternitskifer har begrænset levetid og styrke i forhold til naturskifer.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk