Overfladebehandling og maling af facader

Læs om regler og retningslinjer ved overfaldebehandling og maling af facade.

Retningslinjer for administration

Alle ændringer af facader og maling af facaderne skal godkendes ved, at der afsættes en prøve på facaden. Derved er det muligt at vurderer ændringen i forhold til den enkelte ejendom og i forhold til facaderækken. Alle ændringer af facader og maling af facaderne skal godkendes ved, at der afsættes en prøve på facaden. Derved er det muligt at vurderer ændringen i forhold til den enkelte ejendom og i forhold til facaderækken.

Ved farvesætning af en ejendom er farvestyrken og lyshedsgraden af større betydning end valget af selve kuløren, idet en for kraftig farvestyrke kan ødelægge harmonien i facaderækken mere end en forkert kulør.

Stueetagen kan have en anden kulør end resten af ejendommen.

Yderligere opdeling af kuløren på stueetagen af den enkelte ejendom må ikke finde sted. Gesimsen og andre detaljer kan oftest fremstå i en lys farve.

Begrundelse

Den hastige teknologiske udvikling har frembragt et utal af nye produkter til overfladebehandling.

Den hastige teknologiske udvikling har frembragt et utal af nye produkter til overfladebehandling. Den hastige teknologiske udvikling har frembragt et utal af nye produkter til overfladebehandling.
Erfaringer gennem de seneste par år har desværre vist, at ikke alle produkter kan bruges til vedligeholdelse af de ældre ejendomme. Den erfaring, som er gjort her i Helsingør, vil derfor indgå i drøftelserne i forbindelse med ændringer og vedligeholdelse af facaderne.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk