Reparation og udskiftning af facader og gavle

Læs om regler og retningslinjer ved reparation af facader og gavle.

Alle ændringer af en ejendoms ydre fremtræden skal godkendes, og der lægges vægt på, at ejendommene » står på jorden«. Det betyder, at uharmoniske glaspartier ikke kan godkendes.
Der skal udføres sokkel ved forretningsvinduerne, og ejendommene skal friholdes for beklædninger på facaden, så der er harmoni mellem stueetagen og resten af ejendommen.

Bygningsdetaljer og udsmykninger skal istandsættes, især gesimser og indfatninger.

Begrundelse

De enkelte ejendomme i området er oprindeligt opført som en enhed, hvor der var sammenhæng mellem alle etager og med en konstruktion der var let at opfatte. Med tiden er mange ændringer blevet gennemført
uden sammenhæng med de øvrige etager.

Ved ændring af facader skal det sikres, at der bliver harmoni mellem alle etager i ejendommen,
samt at der sker en vurdering af ændringen i forhold til naboejendomme. En helhedsvurdering er nødvendig, idet ændringer af facader tydeligt opfattes af alle, der færdes i området og nemt kan ødelægge
oplevelsen af den særlige atmosfære, der er i Helsingør.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk