Reparation og udskiftning af kviste

Læs om regler og retningslinjer ved reparation og udskiftning af kviste.

Retningslinjer for administration

Ved udnyttelse af en tagetage skal der sikres lysning og redningsmulighed. Dette skal udføres ved opsætning af kviste, der bliver udført med torammede 4- eller 6-rudede vinduer med kitfals og enkelt glas i yderste ramme.

Ved udnyttelse af en tagetage skal der sikres lysning og redningsmulighed. Dette skal udføres ved opsætning af kviste, der bliver udført med torammede 4- eller 6-rudede vinduer med kitfals og enkelt glas i yderste ramme.
Siderne (flunkerne) skal beklædes med zink, mellem kvisttag og siderne skal der opsættes profillister. Placering skal være i balance med ejendommens øvrige fagdeling.

Begrundelse

Opsætning af en kvist er den naturlige og traditionelle måde at skaffe lys til en tagetage. Ved udførelsen af en kvist kan der med fordel hentes inspiration ved at studere detaljerne på ældre velproportionerede kviste i Helsingør. Kvisten er med til at give en god rumopfattelse i boligen idet man kan stå og se ud af vinduet lige som man kan ved de andre vinduer i ejendommen.

Opsætning af en kvist er den naturlige og traditionelle måde at skaffe lys til en tagetage. Ved udførelsen af en kvist kan der med fordel hentes inspiration ved at studere detaljerne på ældre velproportionerede kviste i Helsingør. Kvisten er med til at give en god rumopfattelse i boligen idet man kan stå og se ud af vinduet lige som man kan ved de andre vinduer i ejendommen.
For at forebygge rådskader, skal konstruktionen ved indretningen af tagetagen, udføres meget omhyggeligt ved at sikre, at der er en ordentlig udluftning af tagkonstruktionen.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk