Reparation og udskiftning af skorstenspiber

Læs om regler og retningslinjer ved reparation og udskrift af skorstenspiber.

Generelt om skorstene

Som grundprincip skal der være en skorsten på en ejendom. De skal placeres i rygningen og afsluttes med en udkragning på 2-3 cm af de øverste 2-3 skifter. Som grundprincip skal der være en skorsten på en ejendom.

Læs om skorstensfejerordningen

Skorstenene, som ikke længere bruges til deres oprindelige formål, kan med fordel anvendes som udluftningsrør fra de forskellige lejemål.

Detaljer om skorstene

Skorstenen er afslutningen på et hus og hører med til det traditionelle billede af, hvordan et hus ser ud. Før der tages beslutning om at nedrive en skorsten, skal det nøje overvejes, hvilke andre muligheder der er for at anvende den, for eksempel som aftræk fra forretningslokale.

Inddækning mellem skorsten og tag skal udføres ved udsparing i skorsten, hvorved teglstenen kan indmures og der forskælles mellem tegl og skorsten.

Ved indmuringen kan man undgå zink- og blyinddækninger, som får skorstenen til at se klodset ud. Skorstenstag må ikke opsættes. Skorstenstag skæmmer indtrykket af skorstenen.