Reparation og udskiftning af tagvinduer

Læs om regler og retningslinjer ved reparation og udskiftning af tagvinduer.

Retningslinjer for administration

Til tagvinduer skal anvendes 4, 6 eller 9 stens jernvindue. En type som GVO fra firmaet Velux kan også anvendes. Tagvinduer skal placeres harmonisk i tagflade og afstemt efter facaden.

Begrundelse

Antallet af tagvinduer bør være begrænset, for at tagfladen skal fremstå som en sammenhængende flade. Et tagvindue kan imidlertid give mulighed for at komme ud på taget for reparation af skorsten eller tagrygning.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk