Tårne, spir, vejrfløje og dekorative elementer

Læs om regler og retningslinjer for tårne, spir, vejrfløje og dekorative elementer.

Retningslinjer for administration

Det er vigtigt, at disse bygningselementer bliver vedligeholdt og bevaret, da der her er tale om eksempler på håndværksmæssig kunnen og opfindsomhed, der var kendetegnende ved byggeri før i tiden.

Begrundelse

Ved opførelse af en ejendom har det ofte været bygherrens ønske at fremhæve sin ejendom ved at udsmykke den med forskellige dekorationer, som samtidig kunne give udtryk for den personlige status. Denne forskellighed i udsmykning af byens ejendomme er en væsentlig kvalitet som ofte savnes i nybyggeri.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk