Udluftninger og aftrækshætter

Læs om regler og retningslinjer for udluftninger og aftrækshætter.

Retningslinjer for administration

Skal placeres og indgå som en naturlig teknisk konstruktion i ejendommen, De kan eksempelvis udføres ved at anvende en skorsten, der ikke længere er i brug. Man kan samle aftrækkene under tag og afslutte over tag med tudsten eller et velformgivet element.

Begrundelse

En uheldigt placeret udluftning eller aftræksrør kan være med til at ødelægge indtrykket af en flot bagfacade, ligesom den med støj og lugt kan være til gene for beboerne i ejendommen.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk