Jordvarme

Når du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din grund, skal du sende en etableringsansøgning og en færdigmelding til Center for By, Land og Vand.

Ansøg om etablering af et jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg falder inden for to grupper:

  • Horisontalt anlæg (nedgravet)
  • Vertikalt anlæg (med boring)

Du kommer i gang med din ansøgning ved at klikke på linket til hjemmesiden BYG OG MILJØ.

Her indtaster du din adresse, og kan gå i gang med din digitale ansøgning om tilladelse til et anlæg. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.

Vær opmærksom på, at det første af de muligheder, der tilbydes på denne hjemmeside under "Jordvarmeanlæg" hedder "Jordvarmeanlæg, anmeldelse". Den mulighed vil kun undtagelsesvis være relevant i Helsingør Kommune.

Skulle du blive i tvivl om, hvad der skal stå, er du altid velkommen til at kontakte Center for By, Land og Vand via mail på blv@helsingor.dk. Mærk din e-mail med "Jordvarme". Du kan også kontakte Helsingør Kommune på 49 28 28 28 og spørge efter Center for By, Land og Vand.

Center for By, Land og Vand tilstræber, at du inden for 24 timer får besked om, hvorvidt anlægget kan placeres som ansøgt. Sagsbehandlingstiden for horisontale anlæg er inden for to uger fra modtagelse af korrekt udfyldt ansøgning. For vertikale anlæg er det op til tre uger.

Byg og Miljø

 

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Når jordvarmeanlægget er færdigt er det lovpligtigt, at få udført en tæthedsprøvning.

Installatøren tester anlægget, og herefter sørger du for at anlægget færdigmeldes.

Du færdigmelder anlægget ved at udfylde færdigmeldingsskemaet, og sende det pr. e-mail til Center for By, Land og Vand.

Se kontaktinformationer nederst på siden.

Hent færdigmeldingsskemaet

Anlægget skal færdigmeldes senest 14 dage efter tæthedsprøvningen. Du vil herefter kunne søge om refusion for elprisen – spørg dit lokale elselskab.

Herefter er anlægget klar til at blive taget i brug.

Kontrol og vedligeholdelse af jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. 

Det er dig som ejer af jordvarmeanlægget, der skal sørge for, at jordvarmeanlægget bliver efterset. Resultatet af kontrollen opbevares i mindst ti år og skal efter anmodning forevises Helsingør Kommune.

Som ejer har du pligt til at sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelses-stand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må fx ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

HelsingørBot

Spørg om privat byggeri:

Åbn HelsingørBot og start en dialog

Sådan virker HelsingørBot
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Ansøgningen vurderes i henhold til Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (nr. 1312).

Læs bekendtgørelsen her

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk