Kontrol og vedligeholdelse af jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. 

Det er dig som ejer af jordvarmeanlægget, der skal sørge for, at jordvarmeanlægget bliver efterset. Resultatet af kontrollen opbevares i mindst ti år og skal efter anmodning forevises Helsingør Kommune.

Som ejer har du pligt til at sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelses-stand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må fx ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk