Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreres oplysninger om bygningers arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

Det er ejers ansvar, at ejendommens oplysninger er korrekte i BBR

Du kan selv rette din BBR. Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med dit NemID. Systemet tillader ikke oprettelse af nye bygninger eller nye boligenheder. 

Ret selv din BBR

Du kan også anmode Helsingør Kommune om at gennemføre BBR-rettelser.

Anmod om rettelser i din BBR

BBR-meddelelser udskrives kun ved ejerskifte eller ved væsentlige til- og ombygninger.

Din BBR-meddelelse kan du hente på ois.dk

Se også Bygnings- og Boligregistreringsloven

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk