Bygnings- og Boligregistret (BBR)

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreres oplysninger om bygningers arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

BBR udskrives kun ved ejerskifte eller ved væsentlige til- og ombygninger.

din BBR meddelelse kan du hente på ois.dk

Det er ejers ansvar, at oplysningerne på ejendommen er korrekte i BBR.

Foretag rettelser til BBR-registreringen

Se også Bygnings- og BoligregistreringslovenCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk