Indefrosset grundskyld (Lån til betaling af stigning i grundskyld)

Indefrosset grundskyld (Lån til betaling af stigning i grundskyld)

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for over 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb boligejerne løbende skal betale i ejer perioden, vil derfor ikke stige. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales, men i stedet indefryses i en obligatorisk låneordning. Det beløb, der bliver indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskylden i forhold til basisåret. Basisåret kan tidligst være 2017. Hvis du har købt en ejendom efter 2017 vil basisåret være det år hvori ejendommen er overtaget.
For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. For at være omfattet af indefrysningsordningen skal en stigning af grundskylden mindst udgøre 200 kr. pr. ejer. Det vil derfor ikke være alle boligejere, der bliver berørte af indefrysningsordningen. Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.

Lån uden renter og gebyr indtil 2021

Lånet er rente og gebyrfrit i den obligatoriske periode fra 2018-2020. Herefter skulle ordningen været overgået til staten, hvor man selv havde mulighed for at bestemme om man ville fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om man ville indbetale det fulde beløb.
Staten har nu udskudt overtagelsen af ordningen til 2024, og derfor bliver ordningen fortsat administreret af kommunen. Lånet er derfor også fortsat rente og gebyrfrit. Det er planen, at det i løbet af 2021 vil blive muligt at indfri sit indefrysningslån, men Helsingør Kommune er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med detaljerne.
Vi opdaterer her på siden, når der er ny information i forhold til indfrielse af lånet.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Der udsendes automatisk en opgørelse og en opkrævning fra kommunen til hver ejer, som hver især hæfter personligt for deres andel. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr. Hvis der fx er to ejere af en ejendom, vil der også være to lån. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales. Ved tinglysning af ejerskifte i forbindelse med bodeling, skal man være opmærksom på, at man ikke kan overtage en ægtefælles lån, såfremt skilsmisse er registreret før tinglysning af bodeling. Lån mellem ægtefæller overdrages kun, såfremt man er registreret som gift ved tinglysning af ejerskiftet. Lovgrundlaget: Skatteministeriet

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk