Indefrosset grundskyld (Lån til betaling af stigning i grundskyld)

Skatteminister Morten Bødskov (S) valgte i efteråret 2019 at udskyde boligforliget fra 2021 til 2024. Hvilke konsekvenser det får, er ved at blive afdækket mellem Kommunernes Landsforening og Skatteforvaltningen. Der afventes ligeledes en udmelding fra Forligskredsen.

Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, om vilkårene omkring lån til betaling af stigning i grundskyld (indefrosset grundskyld) ændrer sig som konsekvens af skatteministerens udmelding.

Derudover er teksten "Lån til betaling af stigning i grundskyld" på ejendomsskattebilletten 2020 ændret til "Indefrosset grundskyld". Ændringen er foretaget på baggrund af et ønske fra Skatteministeriet.

Indefrosset grundskyld (Lån til betaling af stigning i grundskyld)

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for over 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil derfor ikke stige.

Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales, men i stedet indefryses i en obligatorisk låneordning. Det beløb, der bliver indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskylden i forhold til basisåret.

Basisåret kan tidligst være 2017. Hvis du har købt en ejendom efter 2017 vil basisåret være det år hvori ejendommen er overtaget.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020.

For at være omfattet af indefrysningsordningen skal en stigning af grundskylden mindst udgøre 200 kr. pr. ejer. Det vil derfor ikke være alle boligejere, der bliver berørte af indefrysningsordningen.

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.

Lån uden renter og gebyr indtil 2021

Lånet er rente og gebyrfrit i den obligatoriske periode fra 2018-2020. Herefter overgår ordningen til SKAT, og man kan derefter selv bestemme om man vil fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om man vil indbetale det fulde beløb.

Ønsker man at fortsætte lånet efter udgangen af 2020 vil der blive beregnet renter af indefrysningsbeløbet.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen, til hver ejer, som hver især hæfter personligt for deres andel. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr.

Hvis der fx er to ejere af en ejendom, vil der også være to lån. Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte. Ved handel mellem ægtefæller overdrages lånet og skal ikke betales.

Lovgrundlaget: Skatteministeriet

Center for Økonomi og Ejendomme

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: oee@helsingor.dk