Lån til betaling af ejendomsskat og kloaktilslutningsbidrag

Ejeren eller dennes ægtefælle, med fast bopæl her i landet, kan få lån til betaling af ejendomsskat.

  • Lånet er uafhængigt af indkomsten.
  • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
  • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
  • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
  • For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år (man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån), eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

Ansøgning og renter

Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2020: 0,69 procent.

Bemærk, hvis du er i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du først søge, når det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Ansøgning skal ske via borger.dk

 


Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger som låntager. Når lånet, inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, bliver låntager kontaktet af kommunen for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 31 01
E-mail: Skriv sikkert til Borgerservice