Vende tilbage til hjemlandet

Læs om mulighederne for at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Er du udlænding med opholdstilladelse i Danmark og omfattet af repatrieringsloven, kan du få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Du skal som ansøger henvende dig til Dansk Flygtningehjælp for råd og vejledning om dine rettigheder.

Når du har fået rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp og beslutter dig for at vende hjem, vil din bopælskommune eksempelvis Helsingør Kommune modtage brev om din beslutning. Herefter behandler bopælskommunen din ansøgning om repatriering.

 • Flygtning.
 • Familiesammenført til flygtninge.
 • Familiesammenført udlænding, og som har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år.
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark fra før 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.

Er du udlænding med opholdstilladelse på andet grundlag, kan du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark.
 • Er dansk eller nordisk statsborger, selvom du tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende.
 • Er statsborger fra EU-/EØS lande eller Schweiz.
 • Har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.
 • Rejseudgifter.
 • Transport af personlige ejendele.
 • Hjælp til etablering i hjemlandet.
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr.
 • Udgifter til lægeordineret medicin, sygeforsikring og personlige hjælpemidler.
 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn.

Læs betingelser for økonomisk støtte

Udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år, kan få reintegrationsbistand. Udlændinge, der opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er 50 år og ikke kan skaffe sig et forsørgelsesgrundlag på grund af helbredsmæssige grunde, kan også få reintegrationsbistand.

Er du pensionist, har du eventuelt mulighed for at tage din pension med til hjemlandet i forbindelse med repatriering, hvis du opfylder betingelserne. Du kan kontakte Udbetaling Danmark, International Pension for at høre, om du opfylder betingelserne for at medtage din pension til hjemlandet og hvor meget af pensionen, der kan medtages. Pensionens størrelse afhænger af de aftaler, Danmark har indgået med de enkelte lande.

Afhængig af dit opholdsgrundlag i Danmark, har du evt. fortrydelsesret i forbindelse med repatriering. Hos Dansk Flygtningehjælp kan du få oplyst, om du har fortrydelsesret ved repatriering. Hvis du fortryder, skal du fra hjemlandet kontakte Dansk Flygtningehjælp, som kan yde faglig råd og vejledning i forhold til din konkrete situation og aktuelle forhold i det pågældende land. Hvis du fortryder, skal du betale din etableringsstøtte tilbage.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Digital Post til Borgerservice

Virksomheder: Digital Post til Borgerservice