Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Helsingør Kommune afholder to gange årligt en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien afholdes for de borgere, der har opnået dansk indfødsret, og som skal deltage i en grundlovsceremoni for at få det endelige bevis på dansk statsborgerskab.

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Luk alle
Åben alle

Efter tilmeldingsfristens udløb går der nogle uger, før selve ceremonien gennemføres. I den mellemliggende periode sender Helsingør Kommune deltagerlisten til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det sker for, at ministeriet kan sikre, at alle deltagere er godkendt til at gennemføre grundlovsceremonien.

Hvis der ingen tilmeldte er, er kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre ceremonien, og kommunen har ikke pligt til på eget initiativ at sikre, at ansøgere bosiddende i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Borgmesteren og 1. og/eller 2. viceborgmester samt 1-2 medarbejdere fra administrationen vil være til stede.

Du skal vise gyldig legitimation. Gyldig legitimation er:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Har du ikke gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Får du tilladelse til dette af Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal du medbringe den tilladelse til ceremonien.

I forbindelse med ceremonien skal du underskrive den erklæring, du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er vigtigt, at du underskriver i overværelse af mindst en af de tilstedeværende politikere eller embedsmænd.

Efter underskrivelsen skal der normalt gives hånd til en af de tilstedeværende politikere. 

Læs mere i Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Efter afholdelsen af ceremonien sender kommunen de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk