Sagsbehandlingstid på byggetilladelse

Helsingør Kommunes sagsbehandlings tid regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger fra dig.

Sagsbehandlingstider

En stor vækst i byggeriet betyder, at der desværre går længere tid, før vi kan begynde sagsbehandlingen af din sag. Vi beklager ventetiden, og tager naturligvis fat på din sag, så snart vi kan.

I øjeblikket prioriterer vi nybyggeri og tilbygninger forud for andre sager. Sagsbehandlingstiden er over fire måneder.

Søger du dispensation, eller forudsætter dit byggeri en helhedsvurdering, går der ofte længere tid end fire måneder, før du får din afgørelse, bl.a. fordi andre myndigheder eller naboer måske skal have mulighed for at udtale sig.

Søger du om lovliggørelse af allerede opført byggeri eller lignende må du forvente en sagsbehandlingstid på 1-2 år. Det samme gør sig gældende ved klagesager.

Professionel rådgivning

Du har som ejer ansvar for, at det projekt, du søger om tilladelse eller godkendelse til, overholder lokalplan, byplanvedtægt, servitutter, byggelov, bygningsreglement og andre bestemmelser i forbindelse med nyt byggeri. Byggeri er en kompliceret proces, og det kan være svært at overskue, hvad der skal til, når du søger.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter en professionel arkitekt, ingeniør, konstruktør eller anden teknisk rådgiver til at hjælpe dig med overblikket og til at få udført de nødvendige tegninger.

Se eksempler på tegninger i en byggeansøgning

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.

Din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Byggesagsbehandlingsvagten
Telefon: 49 28 25 79
Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.