Trin 1 - Før du søger byggetilladelse

Drømmer du om nyt hus, en bredere carport eller en overdækket terrasse? Det er vigtigt, at du altid forbereder dig godt, inden du går i gang.

Inden du bygger, skal du finde ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse. Du skal også undersøge retningslinjer og regler din grund og ejendom

Luk alle
Åben alle
  • Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis de samlede areal af småbygninger (fx garager, carporte, overdækninger og udhuse m.m.) overstiger 50 kvadratmeter. Det vil sige det samlede areal af alle småbygningerne.
  • Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis byggeriet strider mod reglerne, og der kræves en dispensation.
  • Du skal dog altid fortælle os om bygningen, så vi kan registrere den i BBR. 

Du kan altid se reglerne for byggeri i Bygningsreglementet

Det bestemmer du selv. Ofte er det en god ide. Lovgivningen på byggeområdet er kompleks. Derfor er det vigtigt, at du har gjort et godt forarbejde, så din ansøgning er korrekt udfyldt. Det kan være en god ide at søge hjælp hos en privat byggerådgiver. Det kan fx være arkitekt, ingeniør eller konstruktør.

Jo mere korrekt og fyldestgørende din ansøgning er, jo hurtigere bliver sagsbehandlingen.

Guide til at bruge Byg og Miljø

Book gerne en byggesagsbehandler inden du sender din ansøgning.

OBS. På grund af Covid-19 situationen kan forhåndsdialoger kun foregå via Skype eller telefonisk i øjeblikket.

Book tid til en forhåndsdialog

Har du et hurtigt spørgsmål kan du også ringe til vores byggesagsbehandlingsvagt på tlf. 49 28 25 79 i tidsrummet:

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.

Du finder oplysninger om tinglyste servitutter i ejendommens tingbog på www.tinglysning.dk

Se gældende lokalplaner i Lokalplanportalen

Se gældende Kommuneplan

Du skal undersøge alle forhold, der kan have indflydelse på dit byggeri.

Er der beskyttelseslinjer, som du skal overholde? Jordforurening, ledninger i jorden, beskyttet natur eller andet? 

Ejendomsarkivet er et digitalt opslagsværk over alle boliger i Helsingør Kommune. I ejendomsarkivet kan du se tegninger af grunde og bygninger.

Se Ejendomsarkivet

Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis fx ved nedsivning.

Læs om kloaktilslutning i Helsingør Kommune

Få mere at vide om kloakforhold hos Forsyning Helsingør

Et byggeri kan være voldsomt for omgivelserne. Derfor er det en god ide, at du taler med dine naboer om dine byggeplaner, inden du går i gang. Det fremmer det gode naboskab.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.

Din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Byggesagsbehandlingsvagten
Telefon: 49 28 25 79
Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.