Trin 2 - Søg byggetilladelse

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du søge byggetilladelse.

Når du har:

  • Læst vejledningerne på Byg og Miljø.
  • Sikret dig, at du har undersøgt alt bl.a. de gældende lokalplaner.

Så er det tid til at søge byggetilladelse.

Søg byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet på Byg og Miljø - Husk NemID

  • Du skal beskrive det byggearbejde, du ønsker at udføre og oplyse om bebyggelsesprocent, anvendelse, materialer og konstruktioner.
  • Du skal også oplyse, om der er deklarationer som fx byggelinjer på din ejendom. Det kan du undersøge på tinglysning.dk.

Byggesagsgebyr

Helsingør kommune opkræver et fast administrationsgebyr på alle afgørelser efter byggeloven. Taksten er pr. 1. januar 1.071 kr. pr byggesag.

Luk alle
Åben alle

Når du søger, skal du oplyse, hvordan dit hus opvarmes fx fjernvarme, naturgas, oliefyr, jordvarmeanlæg, varmepumpe eller lignende.

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, der bruges af både borgere og virksomheder i hele landet til at søge om bygge- og miljøtilladelser.

Byg og Miljø guider dig igennem din ansøgning. Når du har søgt, vil al korrespondance foregå gennem Byg og Miljø.

Du kan uploade filer i Byg og Miljø op til 1.049 Mb. Er dine filer større end det, må du splitte dem op. Upload gerne filerne i PDF-format og giv dem et sigende navn.

Tegninger

Husk at uploade tegninger, når du søger. Vi skal bruge disse tegninger:

  • Facadetegninger med højdeangivelser.

Alle tegninger skal være i målestoksforhold, målfaste og forsynet med målangivelser og koter.

Se eksempler på tegninger

Underskrifter

Det er vigtigt, at samtlige ejere underskriver ansøgningen, eller at I vedlægger en fuldmagt fra alle ejendommens ejere.

Hvis underskrifter for ejerforholdene mangler eller er forkerte, så bliver din ansøgning afvist.

Rådgivning

Overvej at få hjælp af en byggerådgiver til din ansøgning. Du kan give din rådgiver adgang til at skrive i sagen, men vi anbefaler, at du selv starter sagen.

  • Læs altid vejledningerne på Byg og Miljø.
  • Tjek at du har uploadet al relevant materiale og navngivet det korrekt.
  • Angiv brandklasse og konstruktionsklasse. Vedhæft dokumentation for dine valg.
  • Afkryds de tekniske forhold for dit byggeri.
  • Husk fuldmagt og/eller underskrift fra ejere.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.

Din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Byggesagsbehandlingsvagten
Telefon: 49 28 25 79
Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.