Regler for opskrivning og pasning

Gode råd om opskrivning til institutioner, hvis du overvejer at flytte til Helsingør Kommune.

Luk alle
Åben alle

Du kan allerede skrive dit barn op til daginstitution, SFO eller klub, inden du flytter til Helsingør Kommune. Det betyder, at du ikke behøver at have adresse i Helsingør Kommune for at komme på ventelisten. 

Du skal være opmærksom på, at når du siger ja tak til en tilbudt plads i Helsingør Kommune, skal dit barn være udmeldt af sin daginstitution, SFO eller klub i fraflytningskommunen. Kontakt jeres egen kommune for dennes gældende opsigelsesregler.

Accepterer du en plads i Helsingør Kommune, men opsigelsesperioden ikke er afsluttet i den kommune, som du flytter fra, skal du betale for plads i både til-og fraflytningskommunen. 

Barnets anciennitetsdato er opskrivningsdatoen og ikke barnets fødselsdato. Ancienniteten fra fraflytningskommune følger ikke med. 

Vær opmærksom på, at alle kommuner har forskellige regler for opsigelse.

Når du er logget ind i Digital Pladsanvisning, skal du stå på fanebladet med barnets navn og vælge "Opskriv". Du vil få mulighed for at vælge institutioner i andre kommuner end din egen. Tryk derfor på "Vælg anden kommune". Når du har valgt Helsingør Kommune, kan du opskrive dit barn til daginstitution, SFO eller klub.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
E-mail: Skriv sikkert til Pladsanvisningen