Kombinationstilbud

Har du et pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har du mulighed for at vælge et kombinationstilbud til dit barn.

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid kan tilbydes et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med privat/fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider.

Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning er ikke omfattet af krav om, at der i privat pasning skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer jævnfør § 81 a stk. 1.

Luk alle
Åben alle

For at få bevilliget fleksibel pasning skal du udfylde ansøgningsblanketten og indsende din kontrakt med den fleksible passer. 

Når Pladsanvisningen har modtaget aftalen/kontrakten, og der på Digital Pladsanvisning er søgt om tilskud, behandles ansøgningen. Kan vi godkende ansøgningen, vil du modtage en bevilling for den søgte periode.

Send blanketten sikkert til Pladsanvisningen - Brug MitID

Reglerne for fleksibel pasning er de samme som ved privat pasning, men ved fleksibel pasning er der desuden nogle betingelser, som du kan læse mere om på siderne om privat pasning.

Læs om Privat pasning

Deltidspladsen i dagtilbuddet og den private pasning kan timemæssigt ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud, 52 timer. pr. uge.
Den private pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over en fire ugers periode.

Ansøgningen om kombinationstilbud skal indeholde:

  • Aftale/kontrakt mellem den fleksible passer og forældrene.
  • Dokumentation vedr. arbejdstider.
  • Udfyldt ansøgningsskema.

Ansøgningen om kombinationstilbud skal være Pladsanvisningen i hænde en måned inden start.

Dokumentationen vedr. arbejdstider kan bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner og lignende. 

  • Der kan kun ydes støtte til fleksibel pasning i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuelle samlever er forhindret i selv at passe barnet på grund af arbejde.
  • Den fleksible passer skal ansættes med et gennemsnitligt timeantal på mindst 10 timer pr. uge. Timerne skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.
  • Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrum uden for daginstitutionernes almindelige åbningstid.
  • Afbrydes ordningen, vil du igen have en fuldtidsplads fra den 1. i den førstkommende måned.
  • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.
  • Kommunen foretager løbende stikprøver for at sikre, at dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov afgivet i forbindelse med ansøgning om fleksibel pasning er korrekte.

Prisen for fleksibel privat børnepasning er ikke fastsat af kommunen, men af den private pasningsperson. Tilskuddets størrelse afhænger af timeantallet, forældrenes egenbetaling og barnets alder.  

Gældende i 2023

1. januar til 31. juli

Timer pr. uge Dagtilbud maks. timer pr. uge Maks. tilskud til fleksibel pasning pr. måned* 12 mdr. Takst i dagtilbud pr. måned (11 mdr.)
0-2 årige 3-6 årige 0-2 årige 3-6 årige
           
Fleksibel pasning Dagtilbud        
10-15 42 2.205 1.165 3.030 1.620
16-20 36 2.940 1.550 2.735 1.470
21-25  31 3.675 1.940 2.440 1.320
26-30 26 4.410 2.325 2.145 1.175
31-35 21 5.145 2.715 1.850 1.025

1. august til 31. december

Timer pr. uge Dagtilbud maks. timer pr. uge Maks. tilskud til fleksibel pasning pr. måned* 12 mdr. Takst i dagtilbud pr. måned (11 mdr.)
0-2 årige 3-6 årige 0-2 årige 3-6 årige
           
Fleksibel pasning Dagtilbud        
10-15 42 2.180 1.150 2.995 1.600
16-20 36 2.905 1.535 2.705 1.455
21-25  31 3.630 1.915 2.415 1.310
26-30 26 4.355 2.300 2.120 1.165
31-35 21 5.080 2.680 1.830 1.020

Takster for kombinationstilbud 1. januar til 31. juli 2023

Max tilskud til fleksibel pasning pr. måned (12 mdr.)

Max tilskud til fleksibel pasning pr. måned (12 mdr.)

Takst i dagtilbud pr. måned (11 mdr.)

Takst i dagtilbud pr. måned (11 mdr.)

Timer pr. uge

Dagtilbud max timer pr. uge

0-2 år

3-6 år

0-2 år

3-6 år

Fleksibel pasning

Dagtilbud

10-15

42

2.205

1.165

3.030

1.620

16-20

36

2.940

1.550

2.735

1.470

21-25

31

3.675

1.940

2.440

1.320

26-30

26

4.410

2.325

2.145

1.175

31-35

21

5.145

2.715

1.850

1.025

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen