Samarbejde mellem forældre og dagtilbud

Den gode kontakt mellem forældre og dagtilbud er højt prioriteret.

Dagtilbuddene i Helsingør Kommune er i perioden juli 2021 til september 2024 frisat fra national lovgivning og kommunale regler. Det betyder, at dagtilbuddene kan tage imod nye forældre på forskellige måder. 

Fælles for alle dagtilbud er, at de værner om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Der er fokus på at drage omsorg for børnene og samtidig stimulere og udfordre børnene for at understøtte deres trivsel, udvikling og læring.

Pædagogisk kvalitet forudsætter et godt forældresamarbejde. Derfor er det vigtigt, at forældre oplever tydelighed, gennemsigtighed og tryghed. Dagtilbud ønsker et forpligtende samarbejde med forældrene. 

Luk alle
Åben alle

I er velkomne til at besøge de dagtilbud, I overvejer at skrive jeres barn op til. Ring og lav en aftale forinden. Se oversigt over dagtilbud

Når jeres barn har fået en plads i et dagtilbud, skal I kontakte dagtilbuddet og lave aftaler om jeres barns start. Dagtilbuddet vil typisk invitere jer til en velkomstsamtale og ser frem til at høre om jeres barn og tale om det fremtidige samarbejde. 

I har løbende mulighed for at gå i dialog med personalet i dagtilbuddet. I er altid velkomne til at kontakte dagtilbuddet og høre mere. 

AULA er en online kommunikationsløsning, der bliver brugt i alle dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune.

 • AULA giver et overblik over information om dit barns dagligdag i dagtilbuddet.
 • Forældre og personale kan kommunikere med hinanden på en let og sikker måde.
 • Opslag om aktiviteter og arrangementer bliver lagt på AULA.
 • Derudover bruges AULA til at give besked om sygdom, fridage og ferie.
 • Forældre kan notere hvornår og af hvem deres børn bliver hentet hver dag.
 • Alle børns stamdata – dvs. adresser, telefonnumre samt navne på forældre og søskende opbevares i AULA. Det er derfor vigtigt, at forældre løbende opdaterer informationerne, så de til enhver tid er korrekte.

Alle børn bliver sprogvurderet tre gange, mens de går i dagtilbud. Første vurdering er omkring de to år.  Anden sprogvurdering sker omkring barnets tredje år, og sidste sprogvurdering i dagtilbud sker, når barnet er omkring de fem år. 

Dagtilbud benytter værktøjet "Sprogtrappen" til sprogvurderinger af 2-årige børn og Rambølls sprogvurdering til 3-5-årige børn.

Læs mere om "Sprogtrappen"

Læs mere om sprogvurdering

Jeres barns dagtilbud tilbyder altid dialogmøder, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel, udvikling eller læring. Vi kan også invitere jer til et dialogmøde, hvis vi er bekymrede. Til mødet inviterer vi nogle gange andre relevante samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at afklare bekymringen omkring jeres barn. Fokus er altid barnets trivsel.

Når dagtilbuddet er bekymret for jeres barns trivsel, udvikling og læring, kan jeres barns dagtilbud få ekstra rådgivning i Tværfagligt Forum også kaldet TF. Inden mødet vil de relevante fagpersoner fra dagtilbuddet udfylde et indstillingsskema, som de gennemgår sammen med jer. I skal desuden give samtykke til, at bekymringen må drøftes på TF. 

I har også mulighed for at udfylde jeres del af skemaet. Fagpersoner fra jeres barns dagtilbud hjælper gerne med den del, hvis I ønsker det.

På TF deltager altid:

 • Psykolog.
 • Tale/hørepædagog.
 • Specialpædagog.

Hver tredje måned deltager også:

 • Socialrådgiver.
 • Sundhedsplejerske. 

Alle fagpersoner er ansat i Helsingør Kommune.

Når jeres barn er 5-6 år, er det tid til, at barnet forlader sit dagtilbud og begynder i skole. Dagtilbuddet vil samarbejde med jer forældre og skolen om at sikre en tryg og sammenhængende overgang til skolen for jeres barn. 

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen