Private daginstitutioner

Få overblik over de private daginstitutioner i Helsingør Kommune.

Du er velkommen til at kontakte den private daginstitution for information om opskrivning, venteliste m.m.

Helsingør Kommune har godkendt disse private daginstitutioner:

Læs Helsingør Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner.

De private institutioner i Helsingør Kommune har deltaget i projektet omkring KIDS evalueringer. Som forsøg har KIDS materialet gennem pædagogisk observation dannet grundlag for tilsynet med de private institutioner.

I materialet fremgår både styrker og opmærksomhedspunkter i forehold til det pædagogiske arbejde. Såfremt man ønsker mere viden i forehold til den enkelte institution kan man kontakte institutionen for yderligere viden om observationernes indhold og arbejdet med dem.

Observationer/tilsyn gennemført fra medio 2017 til medio 2018

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt