Private daginstitutioner

Få overblik over de private daginstitutioner i Helsingør Kommune.

Du er velkommen til at kontakte den private daginstitution for information om opskrivning, venteliste m.m.

Når Pladsanvisningen modtager besked om en fremtidig indmeldelse i en privat institution, slettes dit barn fra den kommunale venteliste. Hvis dit barn får plads som vuggestuebarn, kan dit barn fortsat stå på venteliste til en børnehave, hvor aldersgruppen er fra to eller tre år til skolestart.

Er dit barn indmeldt i en kommunal institution eller en privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i en (ny) privat institution.

Helsingør Kommune har godkendt disse private daginstitutioner:

Læs Helsingør Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner.

De private institutioner i Helsingør Kommune har deltaget i projektet omkring KIDS evalueringer. Som forsøg har KIDS materialet gennem pædagogisk observation dannet grundlag for tilsynet med de private institutioner.

I materialet fremgår både styrker og opmærksomhedspunkter i forehold til det pædagogiske arbejde. Såfremt man ønsker mere viden i forehold til den enkelte institution kan man kontakte institutionen for yderligere viden om observationernes indhold og arbejdet med dem.

Observationer/tilsyn gennemført fra medio 2017 til medio 2018

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt