Takster for daginstitution

Se hvad daginstitutionspladser koster og læs om søskendetilskud.

Priser fra 1. januar 2022

  • Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.835 kr. 
  • Integrerede institutioner, fra 3 år: 2.015 kr. 
  • Nyrup vuggestue afdeling: 3.835 kr. 
  • Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 2.015 kr. 
  • Helsingør Børneasyl: 1.735 kr. 
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.620 kr., 3-6 årige 1.390 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2022. Prisen for frokostordning fra 1. januar 2022 er 670 kr. pr. måned.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Du får ikke søskendetilskud til børn, der går i klub.

Læs mere om fripladstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt